• SOLIDNY PARTNER
  SOLIDNY PARTNER
  Wspieramy rozwój środowiska lokalnego od 1926 roku. Dokładamy wszelkich starań, aby  każdy Klient, który choć raz skorzystał z naszych usług pozostał z nami na zawsze.
 • PRZYJAZNY BANK
  PRZYJAZNY BANK
  Szerokie grono Klientów, którzy nam zaufali świadczy o tym, iż jesteśmy w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji charakterystycznej dla rynku usług bankowych. Przyjdź do nas i przekonaj się sam ...
 • NOWOCZESNE USŁUGI
  NOWOCZESNE USŁUGI
  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych Bank Spółdzielczy w Sandomierzu może zaoferować Państwu produkty bankowe na europejskim poziomie.

 

Informacje dodatkowe 

Bank Spółdzielczy  w Sandomierzu  informuje, że  związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, http://rf.gov.pl/.

 

Bank Spółdzielczy  w Sandomierzu  informuje, że w związku z wejściem w życie  Ustawy  z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich      podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/ regulacje/Sąd Polubowny/ oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380  Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/

 

 

Publikacje:

Schemat struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Sandomierzu

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu

Informacje odnośnie profilu ryzyka i poziomu kapitału

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport z badania sprawozdania finansowego

Polityka ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału

Polityka Ładu Korporacyjnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych