• SOLIDNY PARTNER
  SOLIDNY PARTNER
  Wspieramy rozwój środowiska lokalnego od 1926 roku. Dokładamy wszelkich starań, aby  każdy Klient, który choć raz skorzystał z naszych usług pozostał z nami na zawsze.
 • PRZYJAZNY BANK
  PRZYJAZNY BANK
  Szerokie grono Klientów, którzy nam zaufali świadczy o tym, iż jesteśmy w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji charakterystycznej dla rynku usług bankowych. Przyjdź do nas i przekonaj się sam ...
 • NOWOCZESNE USŁUGI
  NOWOCZESNE USŁUGI
  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych Bank Spółdzielczy w Sandomierzu może zaoferować Państwu produkty bankowe na europejskim poziomie.

NASZE TRADYCJE

"Nasze tradycje sięgają 1926 roku ..."

 

Historia bankowości spółdzielczej w Sandomierzu sięga roku 1926, kiedy to z inicjatywy miejscowego ziemiaństwa powstał "Bank Ziemi Sandomierskiej".

 

Otwarcie Banku poprzedziło Walne Zebranie Założycielskie, które odbyło się 15 kwietnia. Wzięło w nim udział 35 osób, które ustaliły i przyjęły statut, wybrały władze placówki i zdecydowały o przystąpieniu do związku "Spółdzielni Polskich" oraz zakładały współpracę z Bankiem Polskim.

Zarząd Banku stanowili: Stanisław Świerzyński - Prezes, Stanisław Bełczykowski - Zastępca Prezesa i dr Stanisław Krawczyński - Sekretarz. Pierwszą siedzibą Banku były 3 pokoje na pierwszym piętrze kamienicy należącej do Jankiela Wilczka. Siedziba ta służyła Bankowi aż do roku 1969, do momentu wybudowania obecnej siedziby.  
 
3 stycznia 1930 roku dokonano zmiany nazwy na Bank Ziemi Sandomierskiej. Cztery lata później zmarł Stanisław Lipiński, a przejmujący po nim stanowisko dyrektora Banku - Stanisław Bełczkowski - podzielił jego los w 1936 roku. Ich pracę kontynuował Sylwester Więckowski do momentu swojej śmierci w 1940 r.
 
W 1943 r. Prezesem Zarządu Banku został Kazimierz Targowski, który kierował tą instytucją do czasu przekazania swych obowiązków Marii Łukaszek ok. roku 1945 r. Pierwsze po wojnie Walne Zgromadzenie odbyło się 23.06.1946 r. Prezesem Zarządu w 1949 r. został Frańciszek Frańczak i był ostatnim Prezesem przed przekształceniem się Banku w Gminną Kasę Spółdzielczą w 1950 roku. Od tego czasu Gminna Kasa Spółdzielcza dzieliła losy podobnych placówek i przechodziła kolejne etapy reform sektora bankowego i pozostawała po wpływem zmian w podziale administracyjnym kraju.

 

W roku 1950 już jako Gminna Kasa Spółdzielcza przejmuje Kasy z Zawichostu, Gór Wysokich, Jankowic Kościelnych, Świątnik. Kierownikiem GKS w Sandomierzu byli: Stanisław Romek ( 1953-1954 ) i Henryk Andrzejewski ( 1954-1961 ). Następne etapy to Kasy Spółdzielcze, SOP i Bank Spółdzielczy podległy BGŻ-owi.

Dyrektorem Banku Spółdzielczego w latach 1962-1989 był Władysław Cieślik. Dzięki jego staraniom 1 maja 1969 r. oddano do użytku nową siedzibę Banku Spółdzielczego przy ulicy Mariackiej 6.

W dniu 08.03.1991 r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko dyrektora Banku Marię Kalinowską, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Trudne lata transformacji ustrojowych i gospodarczych, w tym wyjątkowo ciężki dla spółdzielczości okres 1992-1994 w Sandomierzu przeszedł pomyślnie. Okres najbardziej dynamicznego rozwoju Banku przypada na ostatnie lata. Obecnie Bank Spółdzielczy w Sandomierzu należy do najlepszych w Polsce.

W latach 1994 r. - 2002 r. bank zrzeszony był w Lubelskim Banku Regionalnym S.A. w Lublinie

Od 01 lipca 2002 roku bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Bank Spółdzielczy w Sandomierzu jest nowoczesną i uniwersalną instytucją finansową oferującą swoim Klientom szeroki asortyment usług bankowych. Bank uczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i społecznych na terenie miasta Sandomierza i okolicznych gmin. Osiągane wskaźniki ekonomiczne świadczą o dobrej kondycji finansowej i pełnym bezpieczeństwie zgromadzonych w nim środków pieniężnych.