SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SANDOMIERZU


Prezes Zarządu – Adam Kościołek

Wiceprezes Zarządu – Teresa Rządca

Wiceprezes Zarządu – Edward Walas
SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady - Andrzej Cichoń
Z-ca Przewodniczącego Rady - Tomasz Frańczak
Sekretarz Rady - Mieczysław Piątek

Członek Rady - Krzysztof Burek

Członek Rady - Ryszard Czajkowski

Członek Rady - Jan Dudziński

Członek Rady - Jadwiga Nowak