Informacje odnośnie profilu ryzyka i poziomu kapitału

 

Ocena wdrożenia i przestrzegania Zasad ładu Korporacyjnego KNF w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu za rok 2015 (Raport z przeprowadzonej oceny)

Ocena wdrożenia i przestrzegania Zasad ładu Korporacyjnego KNF w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu za rok 2016 (Raport z przeprowadzonej oceny)

Ocena wdrożenia i przestrzegania Zasad ładu Korporacyjnego KNF w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu za rok 2017 (Raport z przeprowadzonej oceny)

 

Informacje odnośnie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sandomierzu według stanu na dzień 31.12.2013 roku

 

Informacje odnośnie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sandomierzu według stanu na dzień 31.12.2012 roku

 

Informacje odnośnie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sandomierzu według stanu na dzień 31.12.2011 roku